Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne spomaganie rozwoju dziecka - szansą na optymalny rozwój

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to:

 • wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjecia przez dziecko nauki w szkole, a także
 • pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie okreslonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 

Podmiotem oddziaływań jest małe dziecko o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina. Wśród rodzin z małymi dziećmi, które wymagają udzielenia szybkiej i długotrwałej pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej, znajdują się:

 • rodziny dzieci, u których stwierdzono poważen wady rozwojowe, zaburzenia metaboliczne i genetyczne, uszkodzenia zmysłów, mózgowe porażenie dziecięce itp.
 • rodziny dzieci należących do tzw. grupy ryzyka okołoporodowego (nieprawidłowy przebieg ciąży i powikłany poród, niska waga urodzeniowa, wystepowanie niepokojących objawów neurologicznych wskazujacych na uszkodzenia OUN itp)
 • rodziny zaniepokojone opóźnieniem lub zakóceniem tempa i dynamiki rozwoju (z danych statystycznych wynika, że 2% rodziców dzieci w wieku 0-3 lata ma uzasadnione obawy dotyczące prawidłowości rozowju psychoruchowego dziecka).

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to nowe zadanie w polskimsystemie Oświaty.

 • jest nową formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego,
 • nie zastepuje żadne zj form stosowanych dotychczas (np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego),
 • Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się na podstawie opinii o potzrbie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół oczekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania powinna być wydawana (w oparciu o diagnozę zespołu orzekającego) wszystkim dzieciom, które tego potrzebują, to znaczy dzieciom o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym na wniosek rodziców w oparciu o zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem

 

Zakres wczesnego wspomagania rozowju dziecka może dotyczyć:

 • rozwoju motoryczngo,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • rozwoju mowy i języka,
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,
 • usprawniania widzenia, słuchu,
 • umiejetności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc w stosunku do rodziców dotyczy:

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
 • rozpoznania jego zachowan i ich odpowiedniej interpertacji oraz prwidłowej reakcji na nie,
 • informowania o potzrebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt.

 

 

Data dodania: 2020-11-25 14:53:26
Data edycji: 2020-11-25 14:57:41
Ilość wyświetleń: 167

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej