GODZINY PRACY SEKRETARIATU W dniach od 07.08.2023 do 18.08.2023 sekretariat będzie czynny od 7.30 do 13.00. W dniach od 21.082023 do 01.09.2023 sekretariat czynny będzie od 7.00 do 15.00

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zespół orientacji i doradztwa zawodowego

W ciagle zmieniającej się rzeczywistości planowania życia zawodowego jest jednym z trudniejszych problemów przed jakim staje młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. W związku z tym pracownicy działu zawodowego oferują swoja pomoc w zakresie indywidualnego rozowju kariery.

 

 

Nasze zadania to:

  • pomaganie młodzieży w planowaniu własnej kariery szkolnej i zawodowej,
  • diagnozowanie i ocenianie potencjału, zdolności, zainteresowań i cech osobowości,
  • pomoc uczniowi w poznawaniu siebie i nabyciu umiejętności oceny siebie jako przyszłego pracownika - warsztaty,
  • doradztwo zawodowe i szkolne w stosunku do uczniów mających przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania okreslonych zawodów,
  • specjalistyczna pomoc szkołom w prowadzeniu doradztwa szkolnego i zawodowego,
  • doradztwo i instruktaż specjalistyczny dla rodziców i nauczycieli,
  • prowadzenie banku informacji i zawodach i szkołach.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i nauczycielami indywidualnie, a także prowadzimy zajęcia warsztatowe.

Data dodania: 2020-11-26 13:55:16
Ilość wyświetleń: 1528

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej