Zmiana godzin pracy sekretariatu poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-14.00

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu

Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu. Ośrodek  znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 6/76.

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz  sprawców przemocy.

Główne działania Ośrodka to:

  • udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane  z  uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu
  • prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych
  • konsultacje psychologiczne
  • krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu  uzależnienia
  • praca z dziećmi i młodzieżą
  • pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym
  • praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

mieszkańcy miasta Bolesławca, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

Aktualnie ze względu na COVID – 19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolesławcu ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00  tel. 75 645 78 23 lub na stronie https://bolesławiec.pl/miasto/index.php/aktualnosci/3239-pomoc-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-miejski-ośrodek-poradnictwa-dla-rodzin-i-osób-dotkniętych-przemocą,-uzależnieniem-i-kryzysem

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem  finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu.

 

Data dodania: 2021-04-02 12:14:50
Data edycji: 2021-04-02 12:18:45
Ilość wyświetleń: 1173

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej