W okresie wakacyjnym sekretariat będzie czynny od 7.00 do 15.00.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

Zespół dydaktyki i trudności szkolnych

Najczęściej zgłaszają się do poradni dzieci i młodzież ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, które są spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i ich integracji. Często ujawniają się one dopiero w szkole, choć już w okresie  przedszkolnym można zauważyć objawy przyszłych niepowodzeń szkolnych.

 

Objawy, które powinny niepokoić rodzica i nauczyciela dziecka w przedszkolu:

 • nieprawidłowa mowa utrzymuje się dłużej niż u rówieśników,
 • dziecko niechętnie rysuje, lepi z plasteliny,
 • nie chce słuchać bajek, opowiadań, wierszyków, nie potrafi ich zapamietać, powtórzyć,
 • później niż rówieśnicy uczy się zapinać guziki, wiązać sznurowadła,
 • myli prawą i lewą rękę, długo nie potrafi wybrać ręki, którą chce rysować, jeść.

 

Objawy, kóre powinny niepokoić rodzica i nauczyciela dziecka w wieku szkolnym:

 • niechętnie, z trudem uczy się czytania, nie chce czytać, robi to z niechęcią,
 • nieprawidłowa mowa utrzymuje się dłużej niż u rówieśników,
 • ma niestaranne, "brzydkie" zeszyty, nie potrafi pisać, rysować poprawnie, robi to z niechęcią, myli i opuszcza litery,
 • pisze z błędami - raz dobrze, a innym razem źle ( co sprawia wrażenie, że jest nieuważne), pomimo dobrej znajomości zasad pisowni,
 • z trudem uczy się nazw tygodnia, miesięcy, tabliczki mnożenia,
 • mylą mu się dni i godziny,
 • często zapomina, co jest zadane, co ma przynieść do szkoły,
 • nadal jest nieporadne ruchowo, nie lubi sportu, nie chce brać udziału w zajęciach ruchowych.

 

Na czym polega pomoc poradni?

Uczeń po badaniu diagnostycznym przeprowadzonym na wniosek rodzica otrzymuje informacje o przyczynach niepowodzeń szkolnych oraz o konieczności pracy z uczniem. W poradni pracują specjaliści, którzy wskazują, jak i jakimi metodami można uczniowi pomóc. Udzielają instruktażu rodzicom, nauczycielom, uczniom.

W szczególnych przypadkach uczeń możemoże zostać zakwalifikowany do grupy, w której prowadzona jest terapia pedagogiczna - np. usprawniająca proces pisania dla uczniów z dysortografią, terapia logopedyczna.

Celem pomocy jest stworzenie uczniowi optymalnuch warunków do zdobywania wiedzy. Nie obiżanie wymagań szkolnych, ale dostosowanie ich do specyficznych psychofizycznych możliwości ucznia jest drogą do osiągnięć. Uczniowie o specyficznych kłopotach edukacyjnych to nie osoby niezdolne czy leniowe, ale takie, które muszą znacznie więcej pracować, aby odnieść sukces. Opinia o dostosowaniu wymagań nie może być powodem do zwolnienia ucznia z pracy, musi natomiast być wskazówką jak z takim uczniem pracować i jak go oceniać.

 

 

Dzieci i młodzież uzdolniona

 

Zadania poradni w stosunku do dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawczo-dydaktycznymi:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju,
 • wspomaganie efektywności uczenia się, navywania i rozwijania umiejetności,
 • pomoc w prawidłowej komunikacji społecznej,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych uzdolnień.

 

Formy realiazacji:

 • indywidualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
 • konsultacje dla nauczycieli i pedagogów dotyczace tworzenia szkolnego systemu opieki nad uczniem zdolnym,
 • spotkania konsultacyjno-instruktażowe dla rodziców dzieci zdolnych.

Uzdolnionymi i utalentowanymi nazywamy te osoby, które przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w róznych dziedzinach:

 • ogólnych zdolnościach umysłowych,
 • specyficznych umiejetnościach w przedmiotach szkolnych,
 • zdolności twórczych,
 • zdolności artystycznych,
 • zdolności sportowych,
 • zdolności przywódczych.

 

Dlaczego potrzebna jest pomoc?

Osiągnięcia szkolnym na ogół towarzyszy wysoka inteligencja, ale wysoki potencjał nie gwarantuje wybitnych osiągnięć szkolnych. Uczniowie inteligentni bardziej efektywniw przeywarzaja informacje, dysponuja bowiem skuteczniejszymi instrumentami umysłowymi, często jednak nie osiagają sczególnych postępów w nauce. Zastosowanie kryterium psychologicznego jakim są wyniki testów może być informacją pozwalającą na zauważenie uczniow z wysokim potencjałem intelektualnym.

Zauważono również, że uczniowie mający wysoki poziom zdolnosci twórczych sprawia, iż miewają trudności z pełną adaptacją do warunków szkolnych i dlatego ich osiągnęcia są nieco mniejsze od oczekiwanych.

Data dodania: 2020-11-26 13:44:07
Data edycji: 2020-11-26 13:44:59
Ilość wyświetleń: 2494
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej