Zespół wczesnego wspomagania
Nasi przyjaciele

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szansą na optymalny rozwój 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to:

 • wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także
 • pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 

Podmiotem oddziaływań jest małe dziecko o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina. Wśród rodzin z małymi dziećmi, które wymagają udzielenia szybkiej  i długotrwałej pomocy psychologiczno – pedagogiczno– logopedycznej, znajdują się:

 • rodziny dzieci, u których stwierdzono poważne wady rozwojowe, zaburzenia metaboliczne i genetyczne, uszkodzenia zmysłów, mózgowe porażenie dziecięce  itp.
 • rodziny dzieci należących do tzw. grupy ryzyka okołoporodowego (nieprawidłowy przebieg ciąży i powikłany poród, niska waga urodzeniowa, występowanie niepokojących objawów neurologicznych wskazujących na uszkodzenie OUN itp.
 • rodziny zaniepokojone opóźnieniem lub zakłóceniem tempa i dynamiki rozwoju dziecka (z danych statystycznych wynika, że 2% rodziców dzieci w wieku 0-3 lata ma uzasadnione obawy dotyczące prawidłowości rozwoju psychoruchowego dziecka).

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to nowe zadanie w polskim systemie Oświaty. 

 • jest nową formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego,
 • nie zastępuje żadnej z form stosowanych dotychczas (np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego),
 • organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania powinna być wydawana (w oparciu o diagnozę zespołu orzekającego) wszystkim dzieciom, które tego potrzebują, to znaczy dzieciom o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym na wniosek rodziców w oparciu o zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć: 

 • rozwoju motorycznego,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • rozwoju mowy i języka,
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,
 • usprawniania widzenia, słuchu,
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 

Pomoc w stosunku do rodziców dotyczy: 

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
 • rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
 • instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,
 • informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt,

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757220793
tel.kom. 510 280 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja