Zespół dydaktyki i trudności
Nasi przyjaciele

Najczęściej zgłaszają się do poradni dzieci i młodzież ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, które są spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i ich integracji. Często ujawniają się one dopiero w szkole, choć już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy przyszłych niepowodzeń szkolnych.

 

Objawy, które powinny niepokoić rodzica i nauczyciela dziecka w przedszkolu

 • nieprawidłowa mowa utrzymuje się dłużej niż u rówieśników;
 • dziecko niechętnie rysuje, lepi z plasteliny;
 • nie chce słuchać bajek, opowiadań, wierszyków, nie potrafi ich zapamiętać, powtórzyć;
 • niechętnie bierze udział w zabawach ruchowych;
 • później, niż rówieśnicy uczy się zapinać guziki, wiązać sznurowadła;
 • myli prawą i lewą ręką, długo nie potrafi wybrać ręki, którą chce rysować, jeść.

 

Objawy, które powinny niepokoić rodzica i nauczyciela dziecka w wieku szkolnym

 • niechętnie, z trudem uczy się czytania, nie chce czytać, robi to z niechęcią;
 • nieprawidłowa mowa utrzymuje się dłużej niż u rówieśników;
 • ma niestaranne, „brzydkie” zeszyty, nie potrafi pisać , rysować poprawnie, robi to z niechęcią, myli i opuszcza litery;
 • pisze z błędami – raz dobrze, a innym razem źle (co sprawia wrażenie, że jest nieuważne), pomimo dobrej znajomości zasad pisowni;
 • z trudem uczy się nazw dni tygodnia, miesięcy, tabliczki mnożenia;
 • mylą mu się dni i godziny;
 • często zapomina, co jest zadane, co ma przynieść do szkoły;
 • nadal jest nieporadne ruchowo, nie lubi sportu, nie chce brać udziału w zajęciach ruchowych.

 

Na czym polega pomoc poradni?

Uczeń po badaniu diagnostycznym przeprowadzonym na wniosek rodzica otrzymuje informacje o przyczynach niepowodzeń szkolnych oraz o konieczności pracy z uczniem. W poradni pracują specjaliści, którzy wskazują, jak i jakimi metodami można uczniowi pomóc. Udzielą instruktażu rodzicom, nauczycielom, uczniom.

W szczególnych przypadkach uczeń może zostać zakwalifikowany do grupy, w której prowadzona jest terapia pedagogiczna- np. usprawniająca proces pisania dla uczniów z dysortografią, terapia logopedyczna.

Celem pomocy jest stworzenie uczniowi optymalnych warunków do zdobywania wiedzy. Nie obniżanie wymagań szkolnych, ale dostosowywanie ich do specyficznych psychofizycznych możliwości ucznia jest drogą do osiągnięć. Uczniowie o specyficznych kłopotach edukacyjnych to nie osoby niezdolne czy leniwe, ale takie, które muszą znacznie więcej pracować, aby odnieść sukces. Opinia o dostosowaniu wymagań nie może być powodem do zwolnienia ucznia z pracy, musi natomiast być wskazówką jak z takim uczniem pracować i jak go oceniać.

 

 

Dzieci i młodzież uzdolniona

 

Zadania poradni w stosunku do dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawczo-dydaktycznymi

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju,
 • wspomaganie efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności,
 • pomoc w prawidłowej komunikacji społecznej,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych uzdolnień

 

Formy realizacji

 • indywidualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
 • konsultacje dla nauczycieli i pedagogów dotyczące tworzenia szkolnego systemu opieki nad uczniem zdolnym,
 • spotkania konsultacyjno-instruktażowe dla rodziców dzieci zdolnych,

Uzdolnionymi i utalentowanymi nazywamy te osoby, które przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w różnych dziedzinach:

 • ogólnych zdolności umysłowych,
 • specyficznych umiejętności w przedmiotach szkolnych,
 • zdolności twórczych,
 • zdolności artystycznych,
 • zdolności sportowych
 • zdolności przywódczych.

 

Dlaczego potrzebna jest pomoc?

Osiągnięciom szkolnym na ogół towarzyszy wysoka inteligencja, ale wysoki potencjał nie gwarantuje wybitnych osiągnięć szkolnych. Uczniowie inteligentni bardziej efektywnie przetwarzają informacje, dysponują bowiem skuteczniejszymi instrumentami umysłowymi, często jednak nie osiągają szczególnych postępów w nauce. Zastosowanie kryterium psychologicznego jakim są wyniki testów może być informacją pozwalającą na zauważenie uczniów z wysokim potencjałem intelektualnym.
Zauważono również, że uczniowie mający wysoki poziom zdolności twórczych sprawiają więcej trudności wychowawczych. Ich nonkonformizm sprawia, iż miewają trudności z pełną adaptacją do warunków szkolnych i dlatego ich osiągnięcia są nieco mniejsze od oczekiwanych.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757220793
tel.kom. 510 280 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja