Oferta 2020/2021
Nasi przyjaciele

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W BOLESŁAWCU

ROK SZKOLNY 2020/21

MISJA

 • Jesteśmy po to, by rozumieć, pomagać i wspierać.
 • Zapewniamy poszanowanie praw dziecka - z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, akceptację, dyskrecję i atmosferę bezpieczeństwa.

 

ZADANIA

 • Diagnoza dzieci i młodzieży - określenie indywidulnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców - pomoc bezpośrednia.
 • Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcę przedszkola, szkoły i placówki - w tym wspieranie nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 

PRZEDSZKOLE

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w oparciu o opinię.
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego – logopedyczne badania przesiewowe na terenie przedszkoli/szkół.
 • Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich.
 • Prowadzenie terapii logopedycznej - na wniosek rodzica.
 • Terapia  Integracji Sensorycznej dla dzieci z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym.
 • Metoda Dobrego Startu – forma wsparcia rozwoju dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolach - porady dla rodziców i nauczycieli.
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 • Wykłady dla rodziców w trakcie spotkań z rodzicami w przedszkolu na tematy zgłaszane przez nauczycieli.
 • Psychoedukacja  rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – na prośbę placówki lub rodzica – współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie przedszkola.
 • Wsparcie przedszkoli w pracy z uczniem niepełnosprawnym – porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców. 
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Diagnoza dzieci - określenie indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Zajęcia indywidualnej terapii  pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci niepełnosprawnych, z głęboką dysleksją, afazją, z zaburzeniami rozwoju mowy i języka.
 • Zajęcia  warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas I-III i IV-VI.
 • Warsztatowe zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach na wniosek wychowawców  klas.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w klasach pierwszych – porady dla rodziców i nauczycieli.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – na prośbę placówki lub rodzica – współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie szkoły.
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska. 
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Psychoedukacja  rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA/PONADPODSTAWOWA

 • Diagnoza młodzieży -określenie indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
 • Zajęcia  warsztatowe rozwijające kompetencje interpersonalne młodzieży realizowane w poradni.
 • Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. 
 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska. 
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757220793
tel.kom. 510 280 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja